Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice
a kapličky obce Chlustina. Jaro 2003

fotogalerie

Rok 2002

Z důvodu stále zhoršujícímu stavu krytiny, která byla na střechu zbrojnice a kapličky instalována v roce 1995 uplatnil člen sboru pan Petr Mizera ( společník firmy ,, pokrývačství Mizera J+P´´ ) reklamaci. Jelikož firmu vyrábějící šindel převzal jiný výrobce, musel jednat o reklamaci s touto novou firmou. Po prohlédnutí střechy zaměstnancem firmy, bylo rozhodnuto, že firma dodá zdarma gumoasfalt na natření stávající střechy. Po další konzultaci pana Patra Mizery se zástupcem firmy, byla uznána reklamace a výrobce krytiny rozhodl, že dodá 80% šindele. V listopadu 2002 byl přivezen šindel na celou střechu a zbývajících 20% zaplatil obecní úřad.

Při prohlížení střechy a půd byl zjištěn velice špatný stav krovů, které byly značně zasaženy červotočem, zvláště pak trámy u štítů a stropní trámy. Pan Petr Mizera, jako člen zastupitelstva, přišel s návrhem na výměnu celého krovu. Tento návrh zastupitelstvo schválilo.

Začátkem rok 2003 zadal pan Petr Mizera u firmy ,, Dřevotoč Točník´´ , nařezání potřebných trámů a prken na rekonstrukci střechy. Dále sestavil rozpočet všeho materiálu, potřebného na tuto rekonstrukci. V neděli 23. Března 2003 jsme se dozvěděli velice smutnou zprávu, že náš dlouholetý obětavý člen sboru, člen výboru SDH, pracovitý člen zásahové jednotky, kamarád pan Petr Mizera náhle zemřel ve věku 36 let.

Starost o zařizování materiálu na tuto rekonstrukci převzal bratr Petra Mizery pan Mizera Jiří ml. č.p. 25 majitel firmy ,, Truhlářství Jiří Mizera Chlustina´´. Po několika návštěvách a urgencích pana Jiřího Mizery ml. a firmy ,, Dřevotoč Točník´´, bylo 12. Dubna 2003 přivezeno veškeré dřevo potřebné na rekonstrukci střechy. Traktor s valníkem poskytla firma ,, Angora Rpety´´ Materiál byl členy sboru složen do objektu obecního úřadu v budově prodejny.

Třetího května začali členové sboru s vyklízením materiálu ve zbrojnici. Stříkačka PPS – 8 a materiál byly uloženy ve stodole statku č.p. 21 a zásahové vozidlo DA 12 A31 bylo odvezeno na dvůr pana Aloise Lukeše č.p. 18. Pracovní stejnokroje, obuv, přilby a další výstroj zůstala v přístavku zbrojnice, jelikož tam se strop nerekonstruoval.

Po uklizení materiálu bylo započato se strháváním stropu, který byl prkenný, pobitý rákosem a nahozen omítkou ( Stav stropních trámů byl opravdu žalostný.) Při strhávání stropu museli být členové velice opatrní, neboť hrozilo zřícení celého stropu. Materiál ze stropu byl odvezen na zavážku. Dále bylo postaveno lešení v zahradě p. Novákové. Lešení zapůjčil pan Mizera Jiří ml.

Pátého května 2003 v odpoledních hodinách bylo započato s loupáním starého šindele. Pak byly vytrhávány lepenkové hřebíky, kterými byl šindel a lepenka přibitý. Dále byly sundány žlaby, háky a plechování a okapnice. Klempířské práce prováděli Václav a Milan Škrtlantovi za Žebráku. Dále byly nanošeny trámy do zbrojnice.

Šestého května 2003 pan Mizera Jiří ml. a jeho strýc tesař pan Václav Mizera z Hořovic sestavili krovy na prostranství před zbrojnicí. Práce to byla náročná, neboť teplota vzduchu dosahovala 32°C ve stínu. Dále bylo započato s rozebíráním střechy. Strhla se lepenka a postupně byly vytrhávána prkna, která byla podávána před zbrojnici, kde se z nich vyndali hřebíky. Celkem byla rozebrána 1/2 střechy.

Sedmého května 2003 bylo postaveno lešení uvnitř zbrojnice, které zapůjčil p. Jiří Hošek č.p. 26. Bylo dokončeno vytrhávání prken, stržen starý krov, staré pozednice. Poté byly osazeny nové pozednice a vztyčeny nové krovy a stropní trámy. Dále byly odvezeny staré trámy, které si vzal pan Růžička Josef č.p. 71. Pokračovalo se ve vyndávání hřebíků z prken.

Osmého května 2003 se započalo s rozebíráním střechy nad přístavkem a kapličce, vyndáváním hřebíků z prken. Dále bylo započato s opětovným pobíjením prken na trámy. Montoval se krov nad přístavkem. Poté byly zařezány kraje a natažen podkladový pás. Zařezávání prken a pokládání pásu prováděl pan Mizera Jiří straší ( bývalý dlouholetý člen , velitel a starosta SDH). Tento den byl společný oběd. K obědu byl guláš, který uvařil řezník pan Antonín Kříkava č.p. 61. Výborné stravování nám poskytli na svém dvoře Hana a Alois Lukešovi č.p. 18. Tento den byla práce velice náročná, neboť teplota na střeše dosahovala 48°C. Někteří členové utrpěli spáleniny od slunce.

Devátého května 2003 byla střecha opětovně oplechována osazeny háky, okapnice a okapy.

Desátého května bylo započato s pokládáním nového šindele, které řídil pokrývač pan Mizera Jiří st. Nejprve se pokládala severní strana od domu p. Novákové č.p. 20. Ve zbrojnici se ze šindele strhávala folie. Když byla tato strana hotová pokračovalo se s pokládáním šindele na střechu kapličky a zakládáním na střeše přístavku. V odpoledních hodinách se 7 členů zásahové jednotky zúčastnilo okrskové soutěže. Ostatní členové sboru pokračovali v pokládání šindele. Po návratu ze soutěže, kde se umístili na 4. Místě pokračovali v práci.

Jedenáctého května byl loupán a pokládán šindel.

Dvanáctého května Bylo dokončeno pokládání šindele a instalace větraček.

Dvacátého druhého května 2003 byla rekonstrukce střechy zbrojnice ukončena pokládkou hřebenáčů.

 

Zprávu vypracoval velitel zásahové jednotky SDH Chlustina pan Milan Růžička č.p. 71

Dne 31.5. 2003

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem, kteří se podíleli na rekonstrukci střechy zbrojnice a za jejich obětavou práci.

Mizera Petr – pokrývač in memoriam
Mizera Jiří st. – pokrývač
Mizera Václav - tesař
Mizera Jiří ml. - truhlář
Růžička Milan
Růžička Josef
Pilňáček Jan
Pilňáček Pavel
Pilňáček Petr
Lukeš Alois
Lukeš Martin
Zvonař Aleš
Nebeský Tomáš
Škrtlant Jiří
Kasl Václav
Vitásek Jiří
Hába Tomáš
Nový Jaroslav

Za spolupráci při zajišťování občerstvení

Kříkava Antonín
Lukešová Hana

Za finanční podporu
Obecnímu úřadu Chlustina
Škrtlant Václav – klempíř
Škrtlant Milan – klempíř

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů k 1.5. 2003 
Lukeš Alois- starosta
Mizera Jiří ml. – místostarosta
Růžička Milan – velitel zásahové jednotky
Růžička Josef – preventista
Pilňáček Jan – jednatel
Pilňáček Petr – pokladník
Nebeský Tomáš – člen výboru
Lukeš Martin – člen výboru

Složení zásahové jednotky SDH Chlustina
Růžička Milan – velitel jednotky
Nebeský Tomáš – velitel družstva
Mizera Jiří – strojník
Lukeš Martin – strojník
Zvonař Aleš - strojník
Vitásek Jiří - strojník
Pilňáček Petr
Pilňáček Pavel
Kasl Václav
Lukeš Alois
Nový Jaroslav
Hošek Jiří
Škrtlant Jiří
Hába Tomáš