Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Prodejna v Chlustině.

V Chlustině byla prodejna již od první poloviny dvacátého století a byla v soukromých rukách.

V r. 1953 byl již obchod státní a provozovalo jej družstvo „Jednota“. Pravděpodobně v r. 1965 byl obchod přestěhován z čp. 50 do čp. 17.

Družstvo Jednota Hořovice provozovalo obchod se smíšeným zbožím, až do roku 2000, kdy potom obchod uzavřela. V roce 2002 Obec Chlustina v zastoupení starosty p. Antonína Palka budovu kupuje a znovu pronajímá na obchodní činnost.

Budova se ale stává pro svůj špatný stav neprovozuschopná.Proto v r. 2003 obec vytváří prozatímní podmínky na prodej ve veřejné místnosti Obecního úřadu, kde se mění i nájemce.

V r. 2004 začína rekonstrukce prodejny. Sbor dobrovolných hasičů zde odpracoval při bourání střechy, okolních zdí a úklidu sutě 236 hodin zdarma.

V r. 2005 – Obecní úřad pořádá „Den otevřených dveří“ nové zrekonstruované prodejny.

Na rekonstrukci se podílely tyto firmy: Stavební firma p. Hrabáka, pokrývačská firma p. Mizerové, firma INCO- topenářská a vodovodní instalace, elektroinstalatérské práce- p. Hoška, výkopové práce – p. Kříkava, truhlářské práce – p. Mizera.