Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Pan Josef RůžičkaZasloužilý hasič pan Josef Růžička

Bratr Josef Růžička se narodil 2. 7. 1945 v Chlustině, kde prožil své dětství se sestrou a bratrem. Po ukončení základní školy v roce 1960 nastoupil do učení v národním podniku TOS Žebrák, kde se vyučil v oboru nástrojař – hoblíř. V roce 1964 – 1966 vykonával základní vojenskou službu na letišti v Žatci. Po vojně se vrátil do TOSu, kde pracoval 47 let až do odchodu do důchodu v roce 2007.

O práci hasičů se zajímal už jako malý chlapec a do hasičského sboru v Chlustině vstoupil jako řádný člen 1. 1. 1960. Po příchodu z vojenské služby zastával funkci strojníka a materiálně technického referenta. Jelikož jevil zájem o práci v hasičstvu, byl v roce 1972 zvolen do výboru sboru, ve kterém pracoval až do konce roku 2010. V roce 1974 se podílel na přestavbě hasičské zbrojnice a spolu s dalšími třemi kolegy založil kolektiv mladých požárníků, se kterým se zúčastňoval 10 let hry PLAMEN. S tímto kolektivem získal několik dobrých umístění v okresním kole této hry. Pořádal soustředění mladých hasičů s hasičskou tématikou. V 80. letech se podílel na brigádnické činnosti organizací tehdejší Národní fronty (výstavba chodníků, stavba sušáku na hadice, rekonstrukce místnosti pro klubovnu mladých hasičů, výstavba kanalizace v obci). Jako strojník sboru se zúčastňoval námětových cvičení okrsku, kde byl také členem okrskového výboru. Od začátku 90. let zastával funkci preventista sboru. V této funkci získal odznak odbornosti PREVENTISTA II. Svoji aktivitou a zaujetím pro hasičskou činnost přivedl do řad sboru svého syna, který je od roku 1995 velitelem jednotky a zastává funkci v odborných radách velitelů.

V roce 1980 přestavoval přidělený dopravní automobil Tatra 805, který byl do sboru přidělen. Podílel se na akcích pořádaných sborem (oslavy založení sboru, pálení čarodějnic, dětské dny, brigády, sběr železného šrotu, maškarní bály, dětské karnevaly a spoustu dalších akcí). Aktivně se podílel v letech 1997 a 2003 na kompletní rekonstrukci střechy na zbrojnici. Dále se aktivně zúčastnil činnosti sboru pro obecní úřad (stříhání stromů v obci, sázení nových stromků v lese, brigády na rekonstrukci rybníků, aj.).

Do současné doby je platným a aktivním členem SDH Chlustina. Za svoji činnost obdržel mnoho ocenění a dne 5. května 2016 získal v Centru hasičského hnutí Přibyslav ocenění nejvyšší - ,,Zasloužilý hasič“.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1